• null
  Afvalwater

Het opwaarderen van waardevolle grondstoffen en afvalwater hergebruik

inashco | RWB

Over Inashco

Inashco is in 2008 in Nederland opgericht om een unieke gepatenteerde technologie te bieden, ontwikkeld door de Technische Universiteit van Delft, voor het terugwinnen en opwaarderen van fijne non-ferrometalen uit gemeentelijke afval-as (bodem-as) voor de verkoop aan wereldwijde metaalmarkten.

De TU Delft heeft veel ervaring met onderzoek naar de eigenschappen van as van afvalverbrandingsinstallaties en de ontwikkeling van optimale recyclingtechnologieën. Na een uitgebreide verkenning in het veld van natte verwerkingstechnieken, onthulde de TU Delft een baanbrekende droge recyclingtechnologie die eenvoudig, robuust en effectief is.

Onze opdracht

Al tientallen jaren wordt bodem-as ingezet als secundaire bouwstof in de grond-, weg- en waterbouw. Bodem-as wordt gebruikt als fundering onder bijvoorbeeld wegen. Onder de Nederlandse wegen ligt inmiddels meer dan twintig miljard kilo bodem-as. Om deze grondstof in te mogen zetten zijn er bepaalde regels opgesteld om te voorkomen dat schadelijk stoffen zich verspreiden.

De afvalverwerkingsindustrie voldoet aan deze regelgeving, maar is bezig om de sector verder te verduurzamen en het bodem-as schoner te maken. Daarna wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de IBC-categorie (bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controlemaatregelen, ) te laten vervallen. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de kwaliteit zodanig verbeterd dat er een grondstof ontstaat die kan worden ingezet zonder isolatiemaatregelen.

Het wassen van bodem-as om de kwaliteit te verbeteren

Het vrijkomend afvalwater bevat percolaat, een complexe en moeilijk te behandelen materie

Een bewezen methode om de kwaliteit van bodem-as te verbeteren is het wassen van de as. Het toepassen van deze techniek valt onder de Green Deal die met de overheid is afgesloten. Binnen deze deal is ook afgesproken dat het terugwinningspercentage van non-ferrometalen omhoog moet.

Bij het wassen wordt met behulp van water, met of zonder additieven, een deel van de verontreinigingen (metalen en zouten) uit de bodem-as verwijderd. De wasstap kan ingevoerd worden in het proces zelf (proces geïntegreerd wassen).

Op het ENCI terrein in Maastricht wordt bodem-as gewassen. Het water dat hierbij gebruikt wordt moet worden gezuiverd waarbij het zand/slib wordt verwijderd en het water kan worden hergebruikt in het proces.

Wat hebben we gerealiseerd

 • null
  Influent opvangtanks, zandcycloon met trilzeef voor verwijdering van de grotere fractie
 • null
  Tussenbuffer, coagulatie en flocculatie tanks met mixer
 • null
  Gravitaire indikking, kamerfilterpers
 • null
  Diverse pompinstallaties en chemicaliën opslag en dosering
 • null
  Trappen, bordessen en leidingwerk met appendages

Onze klant aan het woord

“RWB een installatie ontworpen om het vrijkomende afvalwater op te werken tot proceswater. Hiermee is de installatie niet alleen economisch rendabel, maar ook duurzaam en past het goed binnen de huidige stroming van gesloten kringlopen en het hergebruik van grondstoffen.”

Inashco
inashco | RWB Almelo
inashco | RWB Almelo

“Duurzame stadsmijnbouw; grondstoffen uit huishoudelijk afval”

Een waterzuivering om complexe afvalstromen te verwerken en milieueffecten te minimaliseren.

Inashco en de TU Delft werken samen om de technologie te verfijnen om de efficiëntie te maximaliseren. Tegenwoordig heeft Inashco meer dan twintig bodemas-verwerkingsinstallaties die wereldwijd meer dan 4 miljoen ton afval verwerken en tot energie opwekken.

Ook uw afvalwaterzuivering verduurzamen?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de communale afvalwater sector? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.