• null
  Hergebruik

Een verhoogde productie tegen een lager waterverbruik

grolsch | RWB

Over Grolsch

Grolsch heeft een historie die teruggaat tot 1615 en behoort daarmee tot de oudste ondernemingen van Nederland. Grolsch brouwt uitsluitend bier en is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de allersterkste A-merken van Nederland. Sinds 1995 mag Grolsch zich ‘Koninklijk’ noemen.

De bierbrouwerij in Enschede is één van de meest milieuvriendelijke bierbrouwerijen ter wereld en behoort tot de top van zuinigste waterverbruikers in de branche.

De ambitie van Grolsch is het produceren van meer bier met nóg minder water. Grolsch wil continu verbeteren en streeft ernaar om het waterverbruik per hectoliter bier verder omlaag te brengen.

Concreet: in 2008 verbruikte Grolsch 4,6 hectoliter water per hectoliter bier, in 2016 verbruikte Grolsch 3,56 hl/hl. Hiermee is een waterreductie gerealiseerd van 23%.

Onze opdracht

AndreiHaret, Algemeen Directeur Koninklijke Grolsch: “Duurzaam verduurzamen blijft onze uitdaging. Wij hechten daarbij grote waarde aan een duurzame en verantwoorde samenwerking in de gehele keten.”

 • In 2020 de CO2 uitstoot met 33% verminderen ten opzichte van de uitstoot in 2008.
 • In 2020 een waterbesparing bereiken van 36% ten opzichte van het waterverbruik in 2005.
 • In 2018 de eigen biogasproductie verhogen met 2% ten opzichte van 2017 om zo voor 20% zelfvoorzienend te zijn in de energiebehoefte.

Toenemende druk op de beschikbare watervoorzieningen

Water: de mens, landbouw en industrie kunnen niet zonder. Door toenemende urbanisatie en welvaart is de druk op toegang tot schoon water gestegen. Tekorten die komende decennia vooral op conto van stijgende vraag vanuit de industrie (waaronder ook de voedingsmiddelen en dranken industrie) komen. Grolsch probeert bij te dragen om dit mondiale probleem op gebied van waterschaarste aan te pakken.

Grolsch wil continu verbeteren en streeft ernaar om het waterverbruik per hectoliter bier verder omlaag te brengen.

Het produceren van meer bier met nóg minder water

Sinds de bouw van een nieuwe fabriek in 2004 werkt RWB samen met Grolsch om de algemene waterzuiveringsinstallatie op het terrein te bedrijven, te onderhouden en te optimaliseren. Met het oog op de waterbesparende doelstellingen is in 2017 gekeken naar de mogelijkheden om het spoelwater afkomstig van de zandfilters en de onthardingsinstallaties te hergebruiken.

Spoelwater hergebruik installatie

Door Grolsch wordt op jaarbasis ca. 20.000 m3 aan spoelwater van de ontijzerings-, onthardingsen ontmanganingsfiltersgeloosd op het riool. Om dit spoelwater her te gebruiken en om te zetten in proces water, heeft RWB een keramische membraanfiltratie installatie ontworpen.

De gehele unit, behoudens de spoelwaterbuffer en de onttrekkingspomp, is compact samengebouwd op een frame (550 x 220 x 300 cm). De installatie levert water dat vrij is van deeltjes (> 100 nanometer) en heeft een recovery van meer dan 95%.

Wat hebben we gerealiseerd

 • null
  Filtratie unit middels microfiltratie (poriegrootte: 0,1 micron)
 • null
  Dead-end installatie > invoer ruw water via onderkant, uitvoer effluent via zijkant
 • null
  2 modules, met in totaal 4 membranen -totaal oppervlak van 100 m2
 • null
  Membraan grootte: ø18cm x 150 cm lengte
 • null
  Capaciteit nominaal: 10 m3/h, flux nominaal: 100 l/m2/h

Onze klant aan het woord

“Een van de meest ingrijpende waterbesparende projecten in 2017 is het terugwinnen van spoelwater uit de waterbehandelings-installatie. Voorheen ging het spoelwater afkomstig van zandfilters –t.b.v. de verwijdering van onder meer ijzer en mangaan –als koud water naar de afvalwater zuiveringsinstallatie.

Dit jaar hebben we het proces ontkoppeld door het spoelwater eerst door middel van membranen te zuiveren en vervolgens te hergebruiken. Dat heeft niet alleen waterbesparing van maar liefst 0,1 hectoliter (3%) per afgevulde hectoliter verpakt bier tot gevolg, ook wordt het afvalwater minder afgekoeld.”

Martin Bosscher - Utility Manager │Koninklijke Groslch N.V.
Grolsch | | RWB Almelo
Grolsch | | RWB Almelo

“Een spoelwaterhergebruik installatie met een recovery van 95%”

Voortdurend opzoek naar mogelijkheden om het waterverbruik te verminderen

Door Grolsch wordt op jaarbasis ca. 20.000 m³ aan afvalwater geloosd op het riool. Om dit afvalwater te hergebruiken en in te zetten als proces water, heeft RWB een keramische membraan installatie ontworpen met een recovery van meer dan 95%.

Benieuwd naar de mogelijkheden m.b.t. hergebruik?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de sector hergebruik en grondstoffen? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.