Pilotinstallatie digestaat behandeling

Het verwerken van veeteelt- en landbouwafval tot energie heeft een grote vlucht genomen. De producten, vooral landbouwafval, mais en mest, worden in een vergister omgezet in methaangas, dat direct wordt verkocht, of eerst omgezet in elektrische energie en dan verkocht.

grondstoffen | RWB
Silo | RWB Almelo
NPilotinstallatie digestaat behandeling | RWB Almelo

Het afvalproduct van een Biogas centrale wordt digestaat genoemd. Als dit digestaat niet kan worden teruggevoerd in de omringende landbouw moet het worden opgewerkt tot economisch herbruikbare producten, en schoon water.

In 2015 heeft RWB voor haar partner MSE (GB) een containerized pilotinstallatie gebouwd voor het doen van veldproeven in de digestaat behandeling. De container draait momenteel op digestaat van een Biogas centrale bij Redfort in Engeland en toont aan dat de RWB oplossing voor digestaatbehandeling perfect werkt. Op uitnodiging van MSE zijn vanuit geheel Groot Brittannië vele geïnteresseerde partijen komen kijken om de technologie in werking te zien.

De pilotinstallatie bestaat uit een grof voorfilter, een keramische microfiltratie membraaninstallatie, een permeaatgetrapte RO installatie en een ionwisselaar, uiteraard inclusief bijbehorende pompen, vaten, chemicaliën dosering, leidingwerk, elektrotechnische installatie en procesautomatisering. Het geheel is ingebouwd in één 20 voet container.

Zowel het ontwerp als de uitvoering en inbedrijfstelling van alle disciplines voert RWB in eigen huis uit. Daarnaast komen de key-onderdelen van de installatie uit RWB’s eigen leveringspakket.

NPilotinstallatie digestaat behandeling | RWB Almelo