Nieuwbouw pompstation Breehei, MD distributie

Pompstation Breehei levert, samen met het waterproductiebedrijf Heel, water aan het voorzieningsgebied Breehei. Het Pompstation dateert uit de jaren 60 van de vorige eeuw en is toe aan renovatie.

afvalwater wit | RWB
Pompstation Breehei | RWB
breeher | RWB

De Nieuwbouw is in drie fasen verdeeld:

  1. Realisatie nieuw distributiegebouw
  2. Realisatie nieuw filtergebouw
  3. Sloop van de bestaande gebouwen en uitbreiding van de drinkwateropslag met een kelder van 2500 m3 netto berging.

De eerste fase Nieuwbouw nieuw distributiegebouw PS Breehei is door de WML in opdracht gegeven aan de firma Stevacon.

RWB realiseert in opdracht van Stevacon de werktuigbouwkundige werkzaamheden welke in hoofdlijnen bestaan uit: HD pompen, waterslagketels, persluchtinstallatie, lekwatervoorzieningen, hijsvoorzieningen, dieselolieopslag, appendages en instrumentatie, leidingwerk, luchtdroger en noodstroomaggregaat.

Tijdens de bouw blijft het bestaande pompgebouw met al zijn functionaliteiten behouden tot en met de overname door de nieuwe installatie.

Pompstation Breehei | RWB