• null
  Hergebruik

FrieslandCampina waterhergebruik

Over Royal Friesland Campina

FrieslandCampina produceert, verkoopt en exporteert consumentenproducten zoals zuiveldranken, kindervoeding, kaas en desserts in een groot aantal landen in Europa, Azië en Afrika FrieslandCampina heeft vestigingen in 34 landen met in totaal 23 675 medewerkers. Via de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina zijn de 18.645 leden melkveehouders gezamenlijk eigenaar en toezichthouder van de onderneming.

Duurzame productie en waterverbruik

FrieslandCampina wil het waterverbruik binnen de onderneming per ton product in 2020 terugdringen tot het niveau van 2010. Per productie locatie zijn hiervoor doelstellingen geformuleerd. Tussentijds resultaat in 2017: waterverbruik per ton eindproduct is afgenomen met 7,6% t.o.v. 2016.

Onze opdracht

Om verantwoord ondernemen kracht bij te zetten en tegelijkertijd een besparing te realiseren in de operationele kosten heeft FrieslandCampina besloten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het Bruden condensaat (1e condensaat) opnieuw te gebruiken. Vanwege de benodigde kennis en expertise, is RWB gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden van waterhergebruik.

Voor dit project heeft Friesland Campina zichzelf 2 doelen gesteld:

 • Ten eerste, zo groen mogelijk zijn door het verkleinen van de watervoetafdruk.
 • Ten tweede, zo efficiënt mogelijk om gaan met bestaande beperkingen in de drinkwatervoorziening.

Wat waren de uitdagingen voor FrieslandCampina in Borculo?

Het streven is om klimaatneutraal te groeien en minder gebruik te maken van schaarse natuurlijke bronnen zoals water, grondstoffen en fossiele brandstoffen.

Met het project wil FrieslandCampina het gebruik van bron en drinkwater terugdringen. Grote hoeveelheden condensaat (30 50 m³/h) worden momenteel gebruikt als koelwater en dan geloosd op het riool en in de rivier de Berkel.

Verkleinen van de watervoetafdruk

De productielocatie in Borculo is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Hiermee is ook de lokale watervoetafdruk toegenomen. Water wordt onder andere gebruikt voor het drogen van de grondstof wei tot hoogwaardige ingrediënten en voor het reinigen van apparatuur. Inmiddels is de waterinname zo groot geworden, dat het strategisch en maatschappelijk gewenst is om de waterinname te beperken.

FrieslandCampina Waterballet

Met het oog op deze waterbesparende doelstellingen is in 2018 gekeken naar de mogelijkheden om het Bruden condensaat (1 e condensaat) her te gebruiken. Met de bouw van de door RWB ontworpen zuiveringsinstallatie kan het condensaat worden opgewerkt tot demiwater waarmee het geschikt is voor hergebruik.

Het project wordt door RWB turn key uitgevoerd. Door een combinatie van verschillende proces stappen kan het condensaat worden opgewerkt tot demiwater (ketelvoedingswaterkwaliteit) waarmee het geschikt is voor
hergebruik.

Wat hebben we gerealiseerd

 • null
  Bruden condensaat hergebruik installatie RWB
 • null
  Biofilters; verwijderen van COD en het omzetten van ammonium in nitraat (NO3 –).
 • null
  Keramisch microfiltratie; bacteriologische zuivering en het verwijderen van biomassa die vrij komt uit het biologische filter.
 • null
  Omgekeerde osmose; de verwijdering van opgeloste zouten en mineralen.
 • null
  Een waterbesparing van circa 50 m3/h.

Onze klant aan het woord

“Door specifieke procestechnologische kennis en door een uniek eigen productpakket (waaronder het keramisch membraam), is het mogelijk gemaakt om op relatief eenvoudige wijze een duurzame en efficiënte oplossing voor Friesland Campina te creëren. “FrieslandCampina werkt vaak samen met partners om haar duurzaamheidsdoelen te behalen. Voor het project “Waterballet” kunnen we zeker stellen dat de samenwerking
tussen FrieslandCampina en RWB heeft geleid tot een mooie, efficiënte en duurzame oplossing.”

Sr. Project Manager FrieslandCampina Sjoerd Hofstee

“Een duurzaam resultaat door het inbrengen van keramische filters”

De installatie bevat 20 keramische microfiltratie membranen met een totale membraam oppervlakte van 500m². De ontwerp flux is 100 L/m²h.

Keramische membranen hebben de volgende voordelen:

 • 100% keramisch (geen hechtingen van verschillende materialen)
 • Robuust doordat er geen breekbare losse rietjes worden gebruikt
 • Extreem efficiënte backwash en thermische reinigingsmogelijkheden
 • Zeer hoge spoelwater flux (Cleaning In Place)
 • Zeer hoge bestendigheid tegen reinigingschemicaliën

Duurzame voordelen ten opzichte van polymere membranen:

 • Gegarandeerde en permanente integriteit
 • Lange levensduur (recyclebaar materiaal)
 • Lage (of geen) chemicaliën consumptie
 • Laag energieverbruik
 • Hoge recovery en minimale downtime

Benieuwd naar de mogelijkheden m.b.t. stedelijk afvalwater?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.