• null
  Stedelijk afvalwater

Uitbreiding en verduurzaming rwzi Weert

Over Waterschapsbedrijf Limburg

Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is de Gemeenschappelijke Uitvoeringsorganisatie van de Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Binnen de kaders van het Limburgse waterschapsbestel draagt het WBL in opdracht van beide Limburgse waterschappen mede zorg voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Provincie Limburg. Op dit moment omvat de samenwerking alleen nog het zuiveren van afvalwater.

Het zuiveringsbedrijf behartigt de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het bedrijf transporteert het Limburgse huishoudelijk en industrieel afvalwater naar één van de 18 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Jaarlijks wordt zo’n 150 miljard liter afvalwater gezuiverd, waarna het wordt geloosd op oppervlaktewater.

Onze opdracht

Een nieuwe, innovatieve manier van ontwerpen en bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties is ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg (WBL).

De kracht ligt in de modulaire bouw en ontwerp-filosofie en de inwisselbare onderdelen. Deze filosofie maakt het mogelijk om op veranderende omstandigheden in te spelen, zoals bevolkingssamenstelling, klimaatveranderingen, afkoppelen van regenwater en inzet van restenergie van bedrijven.

Binnen de raamovereenkomsten die na een Europese aanbesteding met WBL is gesloten met onder andere de combinatie Mobilis-CroonWolter&Dros, heeft RWB in de bouwteam samenwerking het ontwerp van de werktuigbouwkundige installatie uitgevoerd. Eind 2018 is begonnen met de realisatiefase.

Prestatieverbetering en kostendaling

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert, gebouwd volgens het Verdygo-concept en voorzien van de Nereda® technologie, is eind 2019 in bedrijf gegaan.

In tegenstelling tot de bestaande installaties, met grote betonnen bakken in de grond, worden de nieuwe installaties geheel bovengronds gebouwd. Alle onderdelen zijn transportabel over de weg. De bouw gaat met zes tot twaalf maanden ook veel sneller dan vroeger, toen het twee tot drie jaar duurde. De netto investerings- en exploitatiekosten van deze installaties zijn ongeveer 25% lager dan bij de huidige installaties.

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert, gebouwd volgens het Verdygo-concept en voorzien van de Nereda® technologie, is eind 2019 in bedrijf gegaan. De rwzi in Weert loost het effluent op de Zuid-Willemsvaart en is daarmee een “Rijkslozer”.

De effluenteisen voor de rwzi in Weert worden gesteld door Rijkswaterstaat. Per oktober 2019 moet de rwi in Weert – met een biologische capaciteit van 3.000 m³/uur – voldoen aan de nieuwe eisen van Kaderrichtlijn Water (P < 1,0 mg/l en N < 10 mg/l). Om dit te realiseren heeft Waterschapsbedrijf Limburg gekozen voor een gecombineerde Verdygo – Nereda® oplossing.

Weert rwzi

Wat hebben we gerealiseerd

 • null
  Rwzi aanpassingen volgens de Verdygo bouwwijze (modulair) en middels Nereda®-technologie
 • null
  Nereda®-technologie; veel lager chemicaliën- en energieverbruik plus een kleiner bouwoppervlak (footrpint)
 • null
  Nereda®-buffer met mixers, Verdygo pomp modules voedingspompen, 2 Nereda® tanks met internals en Verdygo blower modules
 • null
  Slibopvangtank met beluchting, Verdygo slibpomp module naar bandindikker en bandindikker met PE-installatie en slibpomp
 • null
  Leidingwerk en leidingbrug, biogasbehandeling en WKK en diverse aanpassingen bestaande installaties

Onze klant aan het woord

“Dankzij de toepassing van de energiezuinige Nereda-zuiveringstechnologie kan op energie-efficiëntere wijze aan de aangescherpte eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water worden voldaan. Daarnaast is er in verband met het verduurzamen van onze zuiveringsinstallaties ook een nieuwe warmtekrachtkoppeling-installatie geplaatst in Weert. Die zet het geproduceerde biogas met een hoger rendement om in elektriciteit en warmte.”

Waterschapsbedrijf Limburg
RWB rwzi Weert

“Verdygo rioolwaterzuivering nieuwe stijl in weert; een uniek raamcontract met aannemers”

Een revolutionair concept waarbij bovengronds en modulair gebouwd wordt tegen lagere kosten in een verkorte bouwperiode.

Waar de bouwduur van een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie van deze omvang ongeveer 2 jaar in beslag neemt, werd de gloednieuwe Verdygo-installatie in slechts 11 maanden gebouwd; het resultaat van een intensieve en geslaagde samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en haar bouwpartners – de combinatie Mobilis en Croonwolter&Dros, partner Tauw, RWB en Royal HaskoningDHV.

Benieuwd naar de mogelijkheden m.b.t. stedelijk afvalwater?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.