• null
  Afvalwater

Chemicaliëninstallatie en ONO installatie – ontgiften, neutraliseren en ontwateren

merksteijn | RWB

Over Van Merksteijn

Van Merksteijn International is één van de grootste producenten van wapeningsproducten en duurzame hekwerkpanelen ter wereld. Van Merksteijn International heeft productie locaties en opslag-units in heel Europa. Alle productieprocessen vinden plaats in eigen beheer, waardoor een constante kwaliteit kan worden gewaarborgd.

Daar waar haar invloed dit toelaat, zet Van Merksteijn International zich in om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden. Milieuprestaties van Van Merksteijn International worden continu verbeterd, wat resulteert in een zo laag mogelijk energie- en brandstofverbruik en zo min mogelijk milieuvervuiling.

Onze opdracht

Voor de productie van verzinkt staaldraad heeft Van Merksteijn twee thermische verzinklijnen gerealiseerd met bijbehorende tankputten (2) voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Genoemde veranderingen zijn noodzakelijk om de productiecapaciteit van 880.000 ton per jaar te verhogen naar 1.040.000 ton per jaar.

In dit proces worden chemicaliën gebruikt en komt er afvalwater vrij. Voor het gehele proces moet een oplossing op het gebied van distributie en behandeling worden bedacht.

Proces chemicaliën en zuivering van het vrijgekomen afvalwater

Het vrijkomend afvalwater vanuit de het verzinkproces bedraagt ongeveer 144 m3 per dag

In het proces worden chemicaliën gebruikt waarvoor RWB een chemicaliëninstallatie heeft gerealiseerd. Deze installatie bestaat uit een vul-, opslag en transport systeem voor zoutzuur en een opslag- en afvoersysteem voor gebruikte chemicaliën.

Tevens is door RWB een installatie geleverd om het vrijgekomen afvalwater van deze verzinklijn te behandelen. De afvalstromen van de verzinklijn worden in een ONO installatie (ontgiften, neutraliseren en ontwateren) zodanig behandeld dat de reststroom op het riool mag worden geloosd. In de ONO-installatie worden batchgewijs de geconcentreerde anorganische verbindingen (in dit geval metaaloplossingen) behandeld die afkomstig zijn van het galvaniseringsproces.

Giftige en carcinogene ionen worden bij een lage pH (zuurgraad) omgezet in een andere, minder giftige ionvorm. De hiertoe noodzakelijke lage pH wordt bereikt door toevoeging van een zuur. Tijdens het neutraliseren wordt door toevoeging van een basische oplossing een hogere pH bereikt.

Vervolgens worden flocculatie- en coagulatiemiddelen toegevoegd om een goed filtreerbare neerslag van metaalhydroxiden te verkrijgen. De afscheiding en verwijdering van de gevormde metaalhydroxiden vindt plaats door bijvoorbeeld ontwatering of door bezinking in een bezinktank.

Wat hebben we gerealiseerd

 • null
  Neutralisatie unit
 • null
  Coagulatie- en flocculatie tanks, gravitatie indikker (bezinkbuffer) en Kamerfilterpers
 • null
  Zandfilterinstallatie
 • null
  Eindmeettank, trappen en bordessen, verbindend leidingwerk en appendages
 • null
  PLC besturingssysteem

Onze klant aan het woord

“Met beide systemen van RWB hanteert Van Merksteijn International een systeem waarmee diverse afvalstromen binnen de eigen organisatie worden geïdentificeerd en op een correcte manier worden verwerkt.”

Van Merksteijn International
merksteijn | RWB Almelo
merksteijn | RWB Almelo

“Verduurzaming door de implementatie van een Milieuaspectenregister”

Een waterzuiveringsinrichting om eventuele milieueffecten te minimaliseren of verwaarlozen.

Van Merksteijn inventariseert en evalueert continu haar milieueffecten door middel van een Milieuaspectenregister. Milieuprestaties van Van Merksteijn International worden continu verbeterd, wat resulteert in een zo laag mogelijk energie- en brandstofverbruik en zo min mogelijk milieuvervuiling.

Ook uw afvalwaterzuivering verduurzamen?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de communale afvalwater sector? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.