Nieuwbouw productiebedrijf Vechterweerd

RWB heeft in opdracht van Salverda de werktuigbouwkundige installatie van drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd gerealiseerd.

afvalwater wit | RWB
vechterweerd | RWB
vechterweerd | RWB

RWB heeft in opdracht van Salverda de werktuigbouwkundige installatie van drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd gerealiseerd.

Het productiebedrijf van Vitens zal in eerste instantie 2 miljoen kubieke meter water per jaar produceren. Bij normaal gebruik zullen tegen de 37.500 consumenten gebruik maken van dit water. In de nieuwe drinkwaterproductielocatie zal drinkwater via bodempassage uit de Vecht wordt gewonnen en gezuiverd in een hypermoderne installatie.
Na een periode van twee jaar zal de waterwinning eventueel opgeschroefd worden naar maximaal 8 miljoen kubieke meter water, waarmee het aan tien procent van de inwoners van Overijssel drinkwater kan leveren.
Vanwege de ligging in een gebied met hoge natuurwaarden wordt de nieuwbouw op een zeer natuurlijke manier ingepast in het landschap en voorzien van waterpartijen en ruimte voor flora en fauna.

Er is bij de bouw gewerkt volgens de ‘Breeam’ certificeringmethode. Breeam schrijft van diverse onderdelen van het bouwproces procedures voor die betrekking hebben op duurzaam bouwen. Vechterweerd heeft het Breaam**** certificaat behaald, wat staat voor Excellent.

Het werk omvat in hoofdzaak:

  • Realisatie van een filtergebouw t.b.v. voor-, na- en koolfiltratie, beluchting, RO-installatie en voor- en nafiltraatreservoirs.
  • Een pompgebouw met reinwaterreservoirs, hogedruksectie en spoelwaterpompen.
  • Een spoelwaterbehandeling met spoelwateropslag en een lamellenseperator.
  • Putkopconstructies voor 8 nieuwe winputten.
vechterweerd | RWB
vechterweerd | RWB