Nieuwbouw PB Vorderen

itens levert drinkwater aan 4 miljoen mensen en tienduizenden bedrijven in Friesland, Gelderland, Overijssel, de Noordoostpolder en een aantal gemeenten in Drenthe. Met een wateromzet van 255 miljoen m3 per jaar.

afvalwater wit | RWB
vorden | RWB
vorden | RWB

Het project “Nieuwbouw Vorden” bestaat uit een pelletonthardingsinstallatie met een capaciteit van 3 miljoen kubieke meter water per jaar inclusief reinwaterkelder en slibbehandeling. Vorden is het eerste drinkwater pompstation in de Achterhoek dat onthard water levert. Het plan van Vitens is om de gehele Achterhoek te voorzien van onthard water.

RWB Water Services heeft de opdracht gekregen voor de bouw van de complete werktuigbouwkundige installatie. Deze opdracht bestond uit het detailleren, produceren, monteren en in bedrijf stellen van de complete installatie, bestaande uit:

  • een onthardingsinstallatie met ondermeer pelletreactoren en filters
  • een spoelpomp- en blowerinstallatie
  • de inrichting van de reinwater kelder
  • een installatie voor de behandeling van slib

De installatie heeft een productie capaciteit van 700 m3/u. De hardheid van het water wordt verlaagd van 18,5 0dH naar 10 0dH. Na een engineering fase en bouwtijd van slechts één jaar wordt vanaf januari 2005 onthard water geleverd.

vorden | RWB