Ontharding PB Wierden

RDe hardheid van het reinwater van drinkwaterproductiebedrijf Wierden was relatief hoog en is door de bouw van een onthardingsinstallatie verlaagd.

afvalwater wit | RWB
wierden | RWB
wierden | RWB

RWB heeft de civiele, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden van de onthardingsinstallatie van PB Wierden als hoofdaannemer gerealiseerd.

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak:

 • engineering van diverse installatieonderdelen;
 • installeren van 3 onthardingsreactoren (ter plaatse van 3 van de huidige 7 beluchtingtorens), met bijbehorende natronloog- en entzandinstallatie, pelletopslag en verdeelgoot;
 • het realiseren van een laagspanningsruimte inclusief VKV-voorzieningen;
 • het realiseren van bijkomende voorzieningen zoals lekwaterpomp, hijsvoorzieningen, trappen en bordessen, be- en ontluchtingsinstallatie voorfiltraatopslag, etc.;
 • het compartimenteren van de spoelwaterkelder en het wijzigingen van functie naar voorfiltraatopslag, inclusief bijkomende voorzieningen;
 • het realiseren van alle bijkomende voorzieningen, zoals verlichting, UPS-en, en metingen;
 • diverse werkzaamheden met betrekking tot terreinleidingwerk;
 • het installeren en verplaatsen van pompinstallaties;
 • het realiseren van de benodigde elektrotechnische installatie en besturing ten behoeve van de aandrijving en besturing van de onthardingsinstallatie en spoelwatervoorzieningen;
 • het aansluiten van de onthardingsinstallatie op de terreinriolering, inclusief bijkomende voorzieningen, zoals het installeren van een dompelpomp, en een noodoverstortconstructie;
 • het slopen van buiten bedrijf gestelde installaties en leidingen;
 • het realiseren van bijkomende voorzieningen met betrekking tot terreininrichting;
 • het in- en uitwendig reinigen van de installatie inclusief desinfectie;
 • opleveren, beproeven en in bedrijf stellen van de installatie
wierden | RWB