• null
    Nieuwbouw RWZI Weesp

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Project Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Weesp 1 | RWB Water

Over RWZI Weesp

De huidige zuivering in Weesp voldoet in 2020 niet meer aan de lozingseisen. Ook heeft de zuivering, die dateert uit 1974, het einde van haar levensduur bereikt. Het waterschap AGV heeft besloten de RWZI Weesp te vernieuwen en dit in een geïntegreerd contract op de markt te brengen.

Mobilis, ondersteund door RWB, Tauw, Pannekoek GWW, Xylem, Moekotte en Croonwolter&Dros is in deze BVP aanbesteding als beste uit de bus gekomen.

Op het terrein van de huidige rioolwaterzuivering in Weesp wordt de nieuwe rwzi gebouwd. Het gaat om een ICEAS-zuivering waarbij het zuiveringsproces niet in meerdere tanks, maar in één zuiveringstank plaatsvindt. Zo blijft er ruimte over voor toekomstige ontwikkelingen.

Opvallend

De nieuwe zuivering wordt klimaatbestendig. Mocht er door zeer hevige regenval water op het terrein komen te staan, dan blijft de zuivering gewoon werken. De belangrijkste elektrische installaties zijn namelijk hoger aangelegd. Verder zal het influentgemaal van de zuivering ook blijven werken bij een flinke overstroming. Zo kan de rwzi worden ingezet om na hoogwater een deel van het gebied leeg te pompen.

Project Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Weesp 1 | RWB Water

De zuiveringsinstallatie bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen

  • Ontvangwerk met influentpompen
  • Roostergoedverwijdering en zandvang
  • 2 ICEAS SBR reactoren met beluchting en decanters
  • Effluentleiding naar Amsterdam Rijnkanaal
  • Metaalzoutdosering
  • Bandindikker met PE installatie
  • Bedrijfswater en gebroken drinkwater installatie
  • Luchtbehandeling

Benieuwd naar de mogelijkheden m.b.t. stedelijk afvalwater?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.