Effluentbeluchting RWZI Eindhoven – waterschapsbedrijf De Dommel

Waterschap de Dommel spant zich in om de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verder te verbeteren. Een effectieve korte termijn maatregel is om het effluentwater van rwzi Eindhoven extra te beluchten. Samen met andere maatregelen wordt daarmee de ecologische kwaliteit van rivier de Dommel over kilometers beektraject verbetert.

afvalwater wit | RWB
dommel | RWB
Effluentbeluchting RWZI Eindhoven – waterschapsbedrijf De Dommel | RWB Almelo

Daarom zal de bestaande effluentgoot over een lengte van ca. 70 meter worden voorzien van beluchtingselementen.

Waterschap De Dommel heeft het project in opdracht gegeven aan de firma Servicis, welke in de combinatie met Croon en RWB als beste uit de bus kwam bij de EMVI aanbesteding.
In opdracht van Servicis realiseert RWB de werktuigbouwkundige werkzaamheden.

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

 • Ontwerpfase; omzetten van het PvE in een uitvoeringsontwerp
 • Aanbrengen van een permanente bypass voor effluent tot 1,5 maal droogweerafvoer (9000 m3/uur)
 • Aanpassen van de bestaande effluentgoot
 • Aanbrengen van beluchtingsplaten op de bodem van de bestaande effluentgoot
 • Uitvoeren van bouwkundige aanpassingen aan het bedrijfswatergebouw tbv blowers
 • Installeren van 3 blowers in het bedrijfswatergebouw
 • Aanbrengen van een drukverbinding tussen blowers en beluchtingsplaten
 • Opnemen van het nieuwe beluchtingssysteem in de energievoorziening van de zuivering
 • Opnemen en opnieuw aanbrengen van meetapparatuur
 • Opnemen van het nieuwe beluchtingssysteem inclusief kantelstuwen in de procesautomatisering van de zuivering
 • Realiseren van een keerwand met 3 kantelstuwen in de uitstroomvoorziening op de Dommel

Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Effluentbeluchting RWZI Eindhoven – waterschapsbedrijf De Dommel | RWB Almelo