• null
  Afvalwater

Compacte waterzuivering, continue instroom in één bassin

waterschap rivierenland | RWB

Over Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. Zowel Europees (onder andere Kaderrichtlijn water), nationaal (onder andere Nationaal Bestuursakkoord Water) als regionaal (onder andere peilbesluiten). Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid en regels.

Waterschap Rivierenland zorgt voor een goede waterkwaliteit. Schoon water draagt bij aan een goede leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Het afvalwater van dorpen en steden in het rivierengebied wordt gezuiverd en er wordt op gelet dat het oppervlaktewater niet vervuild raakt.

Onze opdracht

Uit een optimalisatiestudie van Waterschap Rivierenland kwam naar voren dat het sluiten van de RWZI Nieuw Lekkerland en het verpompen van het afvalwater naar de RWZI Alblasserdam kostentechnisch voordeliger is op de langere termijn.

Hiervoor moet de capaciteit van de RWZI in Alblasserdam worden vergroot. Dit project wordt is in handen gelegd van een expert, middels een inkoop op basis van de principes van Best Value Procurement (prestatie-inkoop). De methodiek is erop gericht om de opdracht aan die Inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten.

De combinatie Mobilis/RWB/Croon is als beste uit de bus gekomen bij deze aanbesteding.

Een duurzame en compacte totaaloplossing voor biologische waterbehandeling

Een unieke zuiveringsinstallatie in Nederland en energiezuinig in de bedrijfsvoering.

De hoofddoelstellingen van het project zijn gericht op de aanpassing van de RWZI Alblasserdam zodat deze geschikt is voor de verwerking van de hogere aanvoer door het aankoppelen van de het gemaal in Nieuw Lekkerland.

Het ontwerp is gericht op een duurzame RWZI met lage levensduurkosten door middel van een gering verbruik van energie en grondstoffen. Daarnaast moet de RWZI Het realiseren van een onbemande en storingsarme RWZI.

Om te voldoen aan de doelstellingen en het ontwerp, is er voor een ICEAS gerealiseerd. Expandis powered by ICEAS is een volledig geautomatiseerde en innovatieve installatie – een totaaloplossing voor biologische waterbehandeling – die uit meerdere compartimenten bestaat en die afzonderlijk van elkaar werken. De waterzuivering is daardoor ook altijd beschikbaar bij (groot) onderhoud.

alblasserdam | RWB Almelo

Wat hebben we gerealiseerd

 • null
  Aanvraag van de benodigde vergunningen en ontheffingen
 • null
  Aansluiten van de persleiding vanuit Nieuw Lekkerland op het ontvangstwerk
 • null
  Het vergroten van de capaciteit van de RWZI Alblasserdam
 • null
  Benodigde civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische voorzieningen
 • null
  Het aansluiten van de RWZI op het iPA-systeem van WSRL (besturing en beheer op afstand)

Onze klant aan het woord

“Door het Iceas-systeem zijn minder pompen nodig. Dit bespaart aanzienlijke energiekosten. De geringe benodigde ruimte en de besparing op de bouwkosten waren tevens grote voordelen. Door de semi-ondergrondse bouw komt de Expandis powered by Iceas slechts één meter boven het maaiveld uit en past daardoor prima in het landschap.”

Waterschap Rivierenland
alblasserdam | RWB Almelo
alblasserdam | RWB Almelo

“Een volledig geautomatiseerde en innovatieve installatie.”

Deze zuiveringsinstallatie bespaart de RWZI maar liefst 40 procent energieverbruik ten opzichte van het traditionele proces.

De capaciteit van de RWZI is met de nieuwe installatie verdubbeld. Hierdoor kan de huidige verouderde RWZI in Nieuw-Lekkerland op termijn sluiten, want het afvalwater van de huishoudens in Nieuw-Lekkerland en omgeving kan naar Alblasserdam.

Ook uw afvalwaterzuivering verduurzamen?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de communicale afvalwater sector? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.