Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen heeft de opdracht vergeven aan de firma Van der Straaten te Hansweert. RWB voert in onderaanneming de werktuigbouwkundige werkzaamheden uit.

afvalwater wit | RWB
Waterschap Scheldestromen | RWB Almelo
Waterschap Scheldestromen | RWB Almelo

Het project Nieuwbouw RWZI Breskens en RG Groede Noordweg heeft tot doel:

 • Het uitbreiden van de aanvoercapaciteit naar de zuivering
 • Het uitbreiden van de zuiveringscapaciteit
 • Het vernieuwen van de waterzuiveringsinstallatie

Waterschap Scheldestromen heeft de opdracht vergeven aan de firma Van der Straaten te Hansweert. RWB voert in onderaanneming de werktuigbouwkundige werkzaamheden uit.

Het werk bestaat uit de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiverings-installatie in Breskens en de bouw van een nieuw rioolwatertransport-gemaal in Groede.

De nieuwe zuivering omvat in hoofdlijnen:

 • roostergoedverwijdering middels trommelzeven
 • zandvang en influentbuffer met tussengemaal
 • Nereda® tanks met internals
 • beluchtingblowers
 • effluentbuffer
 • surplusslibbuffer met beluchting
 • slibindikker met roerwerk
 • luchtbehandeling middels lavafilter
 • persluchtinstallatie
 • gebroken drinkwater en bedrijfswater installatie
 • terreinrioolgemaal
Waterschap Scheldestromen | RWB Almelo