• null
  Afvalwater

Noodzaak tot vernieuwing en voldoen aan de Kader Richtlijn Water 2017

waterschap limburg | RWB

Over Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg produceert gezuiverd afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat wordt gedaan op een innovatieve en duurzame manier. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel.

Waterschapsbedrijf Limburg transporteert het afvalwater naar 1 van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar het wordt gezuiverd en teruggeven aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof.

Onze opdracht

Klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie zijn maatschappelijke ontwikkelingen die veel invloed hebben op de manier van opereren in de waterschapsmarkt (= de sectoren waterbouw en watertechnologie). Het zijn voorbeelden van een veranderende omgeving die het werken in deze markt onder druk zetten.

Daarnaast staan de komende jaren een aantal belangrijke opgaven op het gebied van waterbeheer op de agenda, zoals het waarborgen van waterveiligheid, het voorkomen van wateroverlast en het verduurzamen van het zuiveringsproces. Deze opgaven worden complexer en dynamischer.

Om te voldoen aan de KWR 2017 is Waterschapsbedrijf Limburg opzoek gegaan naar een samenwerkingsverband om nitraat en fosfaat uit het effluent te verwijderen.

Noodzaak tot vernieuwing en innovatie

Voldoen aan de KWR richtlijn met als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te waarborgen.

RWB heeft in 2017 een demi-waterinstallatie geleverd. Waterschapsbedrijf Limburg heeft besloten om op de RWZI in Wijlre nageschakelde filters te plaatsen om nitraat en fosfaat vergaand uit het effluent te verwijderen.

Gekozen is voor de toepassing van opwaarts doorstroomde continu zandfilters, met dosering van een C-bron voor denitrificatie en ijzerchloride voor coagulatie van fosfaat. De hydraulische capaciteit van de filterinstallatie bedraagt in totaal 1.000 m3/h.

RWB bouwt in combinatie met Stevacon en Engie deze nabehandelingsinstallatie voor Waterschapsbedrijf Limburg. Met de installatie zal worden voldaan aan de KRW2017.

Wat hebben we gerealiseerd

 • null
  Pompinstallatie in een separate ontvangkelder met aansluiting op de bestaande effluentgoot;
 • null
  Filterinstallatie bestaande uit 4 groepen van 5 filters inclusief aan- en afvoerend leidingwerk voorzien van de benodigde metingen;
 • null
  Opslagtank en doseerinstallatie voor C-bron en voor coagulanten , eenmaal voor filterinstallatie en eenmaal voor dosering op bestaande waterlijn
 • null
  Leiding voor afvoer van vuil waswater naar het influentgemaal van de bestaande zuivering;
 • null
  nieuwe debietmeterput voor het effluent (biologisch gezuiverd water) van de bestaande zuivering

Onze klant aan het woord

“Vaak wordt er gekozen voor chemische defosfatering door middel van het doseren van metaalzouten, maar vanwege de verscherpte gestelde fosfaatnormen zijn er door RWB nageschakelde zandfilters ontworpen en gerealiseerd. Met deze oplossing voldoen we aan de KWR 2016-2017 en wordt het nitraat en fosfaat vergaand uit het effluent verwijderd.”

Waterschapsbedrijf Limburg
limburg | | RWB Almelo
| RWB Almelo

“KRW draagt veel bij aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit!”

RWZI Wijlre voldoet aan de nieuwe Kader Richtlijn Water (KRW) eisen 2017

De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. RWB heeft in combinatie met Engie Services Zuid en Stevacon 20 stuks zandfilters gebouwd met bijbehorende pompput, doseerinstallatie, debietmeterput, schakelruimtegebouw en daarbij dus de analysemetingen ruimte.

Ook uw afvalwaterzuivering verduurzamen?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de communicale afvalwater sector? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.