BRL certificaat tankinstallatie | RWB Water

RWB officieel certificaathouder BRL SIKB 7800 Tankinstallaties

RWB heeft op 1 juli 2021 het procescertificaat BRL SIKB 7800 ontvangen van Kiwa Nederland. In BRL SIKB 7800 zijn (proces)eisen opgenomen die tankinstallateurs van installaties moeten hanteren bij het opbouwen van een nieuwe tankinstallatie. De processen zijn bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, installeren en opleveren van een tankinstallatie voor chemicaliën.

Wanneer is het nodig?

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit zijn wettelijk verplicht om hun ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties voor de opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen onder installatiecertificaat te laten installeren door een BRL SIKB 7800 gecertificeerde tankinstallateur. Een gecertificeerde tankinstallateur dient de tankinstallatie aan te leggen volgens de eisen van de BRL (beoordelingsrichtlijn) en mogelijk daarbij een goedgekeurde RI&E alvorens een installatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800 kan worden afgegeven. De opslagtanks, opvangbakken, beveiligingen, appendages, leidingen enz. ten behoeve van de opslag en dosering van chemicaliën zullen onderdeel zijn van deze richtlijn.

Chemie opslag- en doseerinstallaties RWB

In de beoordelingsrichtlijn staat beschreven aan welke technische en organisatorische eisen RWB moet voldoen om een certificaat te behalen. Het BRL certificaat geeft onze opdrachtgevers de zekerheid dat onze chemie opslag- en doseerinstallaties voldoen aan de technische eisen vanuit de Nederlandse wetgeving.