WBL ondertekeningen raamcontracten 22-09-2022

Onze samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg krijgt een mooi vervolg

Afvalwaterzuiveraar Waterschapsbedrijf Limburg is gestart met een vierjarige samenwerking, met een optie tot twee keer twee jaar verlengen, met nieuwe contractpartners voor de vernieuwing en groot onderhoudswerk van Limburgse afvalwaterzuiveringsingsinstallaties. Na vier jaar ervaring met de aanpak om in een vroeg stadium samen te werken binnen projecten én projectoverstijgend kennis te delen, is ervoor gekozen om deze succesvolle aanpak verder door te zetten.

Het nieuwe samenwerkingscluster voor multidisciplinaire projecten betreft vier contractanten waaronder de combinatie Croonwolter&dros met RWB Water, ondersteund door de partners uit de Water Zuiveringen Alliantie (WZA): Mobilis TBI, TAUW em Sweco.
Onder het vorige WBL-raamcontract heeft de combinatie Croonwolter&dros met Mobilis TBI samen met de vaste WZA-partners de RWZI’s Weert en Panheel zowel gerenoveerd als gedeeltelijk nieuw gebouwd, op basis van de modulaire bouwtechniek Verdygo. We vertrouwen erop in het nieuwe contract weer dergelijke projecten te kunnen realiseren.

André Reigersman, algemeen directeur RWB Water: “Elkaar succesvol maken: dát is waar wij ons als combinatie met Croonwolter&dros, samen met WBL, in het raamcontract voor in willen zetten. En dat geldt ook richting de andere raamcontractanten waarmee we gaan samenwerken”

De WZA richt zich als onafhankelijke systemintegrator op de gehele levenscyclus van een rioolwaterzuiveringsinstallatie en heeft ervaring met traditionele – en nieuwe technologieën zoals de Nereda® en de ICEAS. Al dan niet plug & play modulair gebouwd, zoals bijvoorbeeld Verdygo van Waterschapsbedrijf Limburg, aangevuld met Smart Asset Management.

Bovenstaand een foto van de ondertekening, met van links naar rechts: Eugène de Roodt (Croonwolter&dros), Nicole Hendrix (WBL) en André Reigersman (RWB Water).