Langdurige en unieke samenwerking met WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een raamovereenkomst tot eind 2024 gesloten met RWB Water, Pannekoek GWW B.V., Van Hattum en Blankevoort, Moekotte & Croonwolter&dros. Deze raamovereenkomst kan driemaal over verlengd worden met twee jaar. Bovenstaande vijf partijen zullen daarmee tot 2030 werkzaamheden verrichten aan de RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties) van het Drents-Overijsselse waterschap. Namens RWB Water was commercieel directeur Emiel Nijhuis present.
RWB Water zal samen met Pannekoek GWW B.V. verantwoordelijk zijn voor de WTB-werkzaamheden.
Wij zijn trots dat wij onderdeel zijn van deze langdurige en unieke samenwerking!