Ombouw van onthardingsinstallatie 1 | RWB Water

De ombouw van de onthardingsinstallatie te Leiduin; een ongekende prestatie!

RWB heeft in opdracht van Waternet de ombouw en aanpassingen van de onthardingsinstallatie op de productielocatie Leiduin met succes afgerond.

De onthardingsinstallatie in Leiduin is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd. Destijds is geen rekening gehouden met sectionering van de installatie om tijdens onderhoud een deel in bedrijf te kunnen houden. In verband met de bedrijfszekerheid en leveringszekerheid van de installaties was het nodig om de onthardingsinstallatie te kunnen scheiden. Derhalve diende een deel van het leidingwerk te worden aangepast, tevens dienden er twee extra afsluiters te worden gemonteerd.

Naast deze werkzaamheden diende een reparatie aan de zogeheten woelkamer te worden uitgevoerd, waardoor dit installatiedeel middels tijdelijk leidingwerk kon worden ge-bypassed.

Maximaal 16 uur buiten bedrijf

Het uit bedrijf nemen van de hardheidsreductoren was voor drinkwater productielocatie Leiduin zeer ingrijpend voor het productieproces. Aangezien de ontharding maar beperkt buiten bedrijf kon zijn, was de ombouwtijd voor RWB maximaal 16 uur voor 1 fase.

In totaliteit is het gehele werk in 3 hoofdfases uitgevoerd, namelijk:

 • Fase 1 – Binnen de beschikbare (aaneengesloten) tijd van 16 uur de montage van:
  • 2 bypass-leidingen t.b.v. de woelkamer
  • het vervangen van 2 T-stukken en leidingwerk DN 1400 inclusief het inbouwen van een nieuwe DN 1400 vlinderklep
  • het vervangen van 2 T-stukken DN 800 en DN1000 voor 2 kruisstukken inclusief deels nieuw leidingwerk en nieuwe vlinderkleppen
 • Fase 2 – Het verwijderen van de bypassleiding en het dichtmaken van het leidingwerk
 • Fase 3 – Het vervangen van 10 vlinderkleppen, 5 x DN 800 en 5 x DN 1000, in 2 fasen

Kritische omstandigheden

Waternet benadrukte dat de ombouw een cruciaal moment was binnen dit werk en dat de werkzaamheden binnen een zeer strak tijdsvenster moesten worden uitgevoerd. Om die reden heeft RWB de werkzaamheden maximaal voorbereid om vertraging tijdens de ombouw te voorkomen, en het uiterste gedaan doen om tijdswinst te behalen.

Na een gedegen voorbereiding en een strakke planning heeft RWB (gedurende fase 1) veel mankracht ingezet die verspreid over meerdere ploegen het werk succesvol heeft uitgevoerd binnen het gestelde tijdsvenster. De beschikbare tijd was minimaal, de werkruimte uiterst beperkt en er waren veel mensen tegelijkertijd aan het werk waarbij de drinkwatervoorziening niet in gevaar mocht komen. Kortom; een ongekende prestatie.

Werkzaamheden RWB

 1. De benodigde detailengineering, werkplannen en detailplanning.
 2. Het leveren en monteren van twee tijdelijke bovengrondse DN600 bypassleidingen
 3. Demonteren, leveren en monteren van 2 stuks DN1400 T-stukken
 4. Het plaatsen van een DN1400 vlinderklep inclusief benodigde hulpstukken
 5. Het fabriceren en leveren en plaatsen van een DN1000 en DN800 kruisstuk
 6. Het plaatsen van een DN800 vlinderklep inclusief benodigde hulpstukken
 7. Het leveren en vervangen van 5 stuks DN1000 vlinderkleppen
 8. Het leveren en vervangen van 5 stuks DN800 vlinderkleppen