“De uitbreiding een aanpassing van RWZI Sleeuwijk is nodig om efficiënt te kunnen blijven werken en in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van afvalwaterzuivering. RWB neemt hierin de cruciale werktuigbouwkundige werkzaamheden voor haar rekening.”