“Een van de meest waterbesparende projecten in 2017 is het terugwinnen van het spoelwater uit de bestaande waterbehandelingsinstallatie. Voorheen ging dit spoelwater, afkomstig van de zandfilters t.b.v. de verwijdering van ijzer en mangaan, als koud water naar de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Dit jaar hebben we het proces ontkoppeld. Het spoelwater wordt nu eerst gezuiverd door middel van membranen en vervolgens opnieuw gebruikt. Dat heeft niet alleen een waterbesparing van maar liefst 0,1 hectoliter (3%) per afgevulde hectoliter verpakt bier tot gevolg, ook wordt het afvalwater minder afgekoeld. Hierdoor kan de bestaande anaerobe reactor beter functioneren en wordt er een nog groter deel van de organische vracht verwerkt, waardoor de productie van biogas stijgt met 2%.”