Na een succesvolle ontwerpfase van de industriewaterzuivering (IWZ) in Garmerwolde, heeft RWB nu ook de realisatieopdracht ontvangen van North Water. North Water is een joint venture van Evides Industriewater en Waterbedrijf Groningen.

Bouwteamverband

De ontwerpfase is uitgevoerd in bouwteamverband, de realisatie conform UAV 2012, waarbij BAM en RWB een VOF hebben gevormd. BAM verzorgt de civiele werkzaamheden, RWB bouwt de werktuigbouwkundige installatie en Moekotte is verantwoordelijk voor de elektrotechnische werkzaamheden.

Installatie

De installatie bestaat in hoofdlijnen uit:
– Inlaatwerk met krooshekreiniger
– Influent pompstation
– Zuiveringsgebouw met cascade, flocculatie, lammellenseparatie en zandfiltratie
– Effluent pompgebouw
– Spoel- en reinwater opslagtanks
– Indikker
– Hulpstoffengebouw

30 kilometer nieuw leidingnet

De industriewaterzuivering zal voorzien in de industriewaterbehoefte (o.a. koelwater) van Noordoost-Groningen. De Industriewaterzuivering zelf wordt 30 kilometer verderop gebouwd op het terrein van de rioolwaterzuivering van waterschap Noorderzijlvest in Garmerwolde. Om het water te kunnen afleveren aan de afnemers in Noordoost-Groningen wordt er tevens een nieuwe transportleiding voor industriewater aangelegd vanaf Garmerwolde richting de Eemshaven.

Ontwikkeling Eemshaven

De Eemshaven is de laatste jaren flink in ontwikkeling. Hierdoor is er een toenemende vraag vanuit Noordoost-Groningen naar industriewater om te gebruiken als koel- en proceswater. Voor de levering van dit soort (industrie)water streeft het waterbedrijf zoveel mogelijk naar inzet van oppervlaktewater als bron. Zodat drinkwaterbronnen puur voor de levering van drinkwater bestemd blijven.

Hergebruik

Er is gezocht naar een alternatieve en duurzame oplossing. De nieuwe installatie zal hierin voorzien door het benodigde industriewater in Garmerwolde te produceren met water uit het Eemskanaal. Daarbij is rekening gehouden met de mogelijkheid om op termijn het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering (effluent) in te zetten voor de bereiding van industriewater. Met straks als resultaat een duurzame industriewatervoorziening, voldoende water op maat zonder invloed op de drinkwatervoorziening, hergebruik van effluent en een effectieve samenwerking in de waterketen.

Duurzame watervoorziening Noord-Oost Groningen