RWZI Sleeuwijk:

Waterschap Rivierenland heeft besloten tot centralisatie van de zuivering van afvalwater in het Land van Heusden en Altena. Het afvalwater dat nu op de drie rwzi’s in het zuidelijk deel wordt behandeld, zal in de toekomst op de RWZI Sleeuwijk worden verwerkt. Hiertoe moeten nieuwe rioolgemalen worden gebouwd met persleidingen en moet de rwzi worden uitgebreid en gerenoveerd.

De hoofdopdracht voor deze werkzaamheden is toegekend aan de combinatie Van der Ven / Pannekoek GWW. RWB neemt hierin de werktuigbouwkundige werkzaamheden van de renovatie en uitbreiding rwzi Sleeuwijk voor haar rekening.

Waterzuivering MAIN

MAIN (Maritieme Afvalstoffen Inzameling Nederland) beschikt in het havengebied van Amsterdam over ontvangst- en opslag tanks voor olie/water mengsels en brandstof–restanten alsmede een eigen verwerkingsplant voor het scheiden en bewerken van de olie/watermengsels.

RWB heeft na een pilot periode opdracht gekregen voor het aanpassen en uitbreiden van de waterzuivering. Naast het vernieuwen van de bestaande DAF installatie zal het water biologisch worden gezuiverd m.b.v. een keramische MBR installatie. Om te kunnen voldoen aan de eisen voor lozing op oppervlakte water worden actief koolfilters als laatste stap in het zuiveringsproces opgenomen.