RWB Waterbehandeling heeft van ACCN (Ash Cleaning Company Netherlands) een opdracht ontvangen voor de realisatie van een installatie die het afvalwater moet reinigen dat vrijkomt bij het wassen van bodem-as uit afvalverbrandingsinstallaties.

Recyclingbedrijf ACCN is een deelneming waarin Koninklijke Boskalis N.V. en Inashco B.V. elk aandeelhouder zijn. De nieuw te vervaardigen installatie komt te staan in Nauerna binnen het Amsterdamse havengebied en zal circa 450.000 ton aan bodem-as, afkomstig van huishoudelijk afvalverwerker Attero, verwerken.

Op locatie in Nauerna is 120 m3/uur zoet water benodigd voor het verwerken van de as. Als alternatief voor het zuiveren van zoet water uit het nabij gelegen Noodzeekanaal heeft RWB een installatie ontworpen om het vrijkomende afvalwater op te werken tot proceswater. Hiermee is de installatie niet alleen economisch rendabel, maar ook duurzaam en past het goed binnen de huidige stroming van gesloten kringlopen en het hergebruik van grondstoffen.