ACCN Bodemas wasinstallatie

Bodemas wasinstallatie ACCN Bodemas Wasinstallatie Over ACCN RWB heeft van ACCN (Ash Cleaning Company Netherlands) een opdracht ontvangen voor de realisatie van een installatie die het afvalwater moet reinigen dat vrijkomt bij het wassen van bodem-as uit afvalverbrandingsinstallaties. Recyclingbedrijf ACCN is een dochteronderneming van Inashco B.V. De nieuw te vervaardigen installatie komt te staan in…

ACCN Bodemas wasinstallatie
Ash Cleaning Company Netherlands
120 m3/uur zoet water
Economisch rendabel en duurzaam

Weert

Stedelijk afvalwater Uitbreiding en verduurzaming rwzi Weert Over Waterschapsbedrijf Limburg Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is de Gemeenschappelijke Uitvoeringsorganisatie van de Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Binnen de kaders van het Limburgse waterschapsbestel draagt het WBL in opdracht van beide Limburgse waterschappen mede zorg voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Provincie…

Uitbreiding en verduurzaming rwzi Weert
Voldoen aan de nieuwe eisen van Kaderrichtlijn Water
Een gecombineerde Verdygo-Nereda® oplossing
Snelle bouwtijd van slechts 11 maanden

Waterschap de Dommel

Effluentbeluchting RWZI Eindhoven – waterschapsbedrijf De Dommel Waterschap de Dommel spant zich in om de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verder te verbeteren. Een effectieve korte termijn maatregel is om het effluentwater van rwzi Eindhoven extra te beluchten. Samen met andere maatregelen wordt daarmee de ecologische kwaliteit van rivier de Dommel over kilometers beektraject verbetert.…

RWZI Eindhoven
Effluentgoot over een lengte van ca. 70 meter beluchten
Ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren
Aanpassen effluentgoot en aanbrengen beluchtingsplaten

Waterschap Rivierenland: van 4 naar 1 rioolwaterzuiverings- installatie

Afvalwater Centralisatie; van 4 naar 1 rioolwaterzuiverings- installatie (RWZI) Over Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. Zowel Europees (onder andere Kaderrichtlijn water), nationaal (onder andere Nationaal Bestuursakkoord Water) als regionaal (onder andere peilbesluiten). Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid en…

Rioolgemalen RWZI Sleeuwijk
Centralisatie; van 4 naar 1 rioolwaterzuiveringsinstallatie
Schaalvergroting en uitbreiding van de installatie
Efficiënter en duurzamer afvalwater zuiveren

Waterschap Rivierenland

Afvalwater Compacte waterzuivering, continue instroom in één bassin Over Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. Zowel Europees (onder andere Kaderrichtlijn water), nationaal (onder andere Nationaal Bestuursakkoord Water) als regionaal (onder andere peilbesluiten). Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid en regels.…

ICEAS RWZI Alblasserdam
Compacte waterzuivering, continue instroom in één bassin
Realisatie ICEAS: innovatieve en compacte zuivering
Een besparing van 40 procent in het energieverbruik

Waterschapsbedrijf Limburg

Afvalwater Noodzaak tot vernieuwing en voldoen aan de Kader Richtlijn Water 2017 Over Waterschapsbedrijf Limburg Waterschapsbedrijf Limburg produceert gezuiverd afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat wordt gedaan op een innovatieve en duurzame manier. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel.…

Continu zandfilters RWZI Wijlre
Vernieuwen en voldoen aan de Kader Richtlijn Water 2017
Nitraat en fosfaat uit het effluent verwijderen
Nageschakelde zandfilters vanwege verscherpte normen

Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen Waterschap Scheldestromen heeft de opdracht vergeven aan de firma Van der Straaten te Hansweert. RWB voert in onderaanneming de werktuigbouwkundige werkzaamheden uit. Het project Nieuwbouw RWZI Breskens en RG Groede Noordweg heeft tot doel: Het uitbreiden van de aanvoercapaciteit naar de zuivering Het uitbreiden van de zuiveringscapaciteit Het vernieuwen van de waterzuiveringsinstallatie Waterschap…

RWZI Breskens
Nieuwbouw RWZI Breskens en RG Groede Noordweg
Uitbreiden van de aanvoer- en zuiveringscapaciteit
Innovatieve oplossing met het Nereda® systeem