RWB heeft voor FrieslandCampina een installatie gebouwd waarmee condensaatwater, afkomstig vanuit de stoominstallaties, kan worden opgewerkt tot proceswater.

Verkleinen van de watervoetafdruk

De productielocatie in Borculo is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Hiermee is ook de lokale watervoetafdruk toegenomen. Water wordt onder andere gebruikt voor het drogen van de grondstof wei tot hoogwaardige ingrediënten en voor het reinigen van apparatuur. Inmiddels is de waterinname zo groot geworden, dat het strategisch en maatschappelijk gewenst is om de waterinname te beperken.

Waterballet

Met het project Waterballet wil FrieslandCampina het gebruik van water terugdringen. Aanzienlijke hoeveelheden retourcondensaatwater worden uiteindelijk geloosd op het schoonwaterriool en het oppervlakte water. Met de bouw van de door RWB ontworpen zuiveringsinstallatie (max. 50 m³ per uur) kan het condensaatwater worden opgewerkt tot water van drinkwaterkwaliteit waarmee het geschikt is voor hergebruik.

Het project

Voor de engineering van het project Waterballet heeft FrieslandCampina samen gewerkt met de Iv-Groep. In samenspraak met deze partij en vanwege een goede balans in technologie, kwaliteit en prijs, is er gekozen voor de inschrijving van RWB.

Hett project is door RWB turn-key uitgevoerd en omvat zowel de werktuigbouwkundige als de E&I en PA werkzaamheden. De installatie bestaat in hoofdzaak uit:

Biologisch slib op drager-systeem; het verwijderen van COD en het omzetten van ammonium in nitraat (NO3-)

Keramisch microfiltratie; bacteriologische zuivering en het verwijderen van biomassa die vrij komt uit de filter

Omgekeerde osmose; de verwijdering van opgeloste zouten en mineralen