De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert, gebouwd volgens het Verdygo-concept en voorzien van de Nereda® technologie, is eind 2019 in bedrijf gegaan. De rwzi in Weert loost het effluent op de Zuid-Willemsvaart en is daarmee een “Rijkslozer”.

Kaderrichtlijn Water

De effluenteisen voor de rwzi in Weert worden gesteld door Rijkswaterstaat. Per oktober 2019 moet de rwi in Weert – met een biologische capaciteit van 3.000 m³/uur – voldoen aan de nieuwe eisen van Kaderrichtlijn Water (P < 1,0 mg/l en N < 10 mg/l). Om dit te realiseren heeft Waterschapsbedrijf Limburg gekozen voor een gecombineerde Verdygo/NEREDA-oplossing.

Verdygo

Het Verdygo principe is een innovatieve, duurzame en modulaire bouw- en ontwerptechniek voor rwzi’s, ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg. Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) ruim 20% lager liggen dan bij traditioneel gebouwde rwzi’s.

Nereda® zuivering

Nereda® is een nieuwe, duurzame zuiveringstechnologie waarbij het reinigende, actief slib geen vlokken vormt, maar korrels. Hierdoor bezinkt dit slib veel sneller en makkelijker. De technologie heeft een hoog zuiveringsrendement, neemt weinig ruimte in beslag (geen grote bezinktanks nodig) en verbruikt relatief weinig energie.

Snelle bouwtijd

Waar de bouwduur van een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie van deze omvang ongeveer 2 jaar in beslag neemt, werd de gloednieuwe Verdygo-installatie in slechts 11 maanden gebouwd; het resultaat van een intensieve en geslaagde samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en haar bouwpartners – de combinatie Mobilis en Croonwolter&Dros, partner Tauw, RWB en Royal HaskoningDHV.

Bouwteamverband

Binnen de raamovereenkomsten die na een Europese aanbesteding met WBL is gesloten met onder andere de combinatie Mobilis-CroonWolter&Dros, heeft RWB in de bouwteam samenwerking het ontwerp van de werktuigbouwkundige installatie uitgevoerd. Eind 2018 is begonnen met de realisatiefase. In hoofdlijnen bestaat het project uit:

• Neredabuffer met mixers
• Verdygo pomp modules voedingspompen Nereda’s
• 2 Nereda tanks met internals en Verdygo blower modules
• Slibopvangtank met beluchting
• Verdygo slibpomp module naar bandindikker
• Bandindikker met PE-installatie en slibpomp
• Leidingwerk en leidingbrug
• Biogasbehandeling en WKK
• Diverse aanpassingen bestaande installaties