Nieuws

De rwzi Weert loost het effluent op de Zuid-Willemsvaart en is daarmee een Rijkslozer. De effluenteisen voor de rwzi Weert worden hiermee gesteld door Rijkswaterstaat (RWS). Per oktober 2019 moet de RWZI Weert – met een biologische capaciteit van 3.000 m³/h – voldoen aan de nieuwe eisen van Kaderrichtlijn Water (P < 1,0 mg/l, N < 10 mg/l).

Om dit te realiseren heeft WBL gekozen voor een gecombineerde Verdygo/NEREDA-oplossing.

Na een prekwalificatieproces voor onderhandse multidisciplinaire (bouwteam)projecten van de WBL heeft de bouwcombinatie Mobilis/CWD/RWB/Tauw het ontwerp van project KRW RWZI Weert in bouwteamverband uitgevoerd.

Eind 2018 is begonnen met de realisatiefase. In hoofdlijnen bestaat het project uit:

  • Neredabuffer met mixers
  • Verdygo pomp modules voedingspompen Nereda’s
  • 2 Nereda tanks met internals en Verdygo blower modules
  • Slibopvangtank met beluchting
  • Verdygo slibpomp module naar bandindikker
  • Bandindikker met PE-installatie en slibpomp
  • Leidingwerk en leidingbrug
  • Biogasbehandeling en WKK
  • Diverse aanpassingen bestaande installaties