RWB heeft van Evides Industriewater een opdracht ontvangen voor de engineering van de werktuigbouwkundige installatie van een zuiveringsinstallatie bij Lamb Weston/Meijer in Kruiningen.

Lamb Weston/Meijer (LWM) is producent van diepvries-aardappelproducten en maakt voornamelijk friet. Het bedrijf bezit zes fabrieken waar jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen ton aardappelen tot 700.000 ton diepvriesproducten wordt verwerkt.

LWM heeft als doelstelling een bepaald percentage van zijn afvalwaterstromen te hergebruiken. Met een pilot installatie heeft Evides de zuivering van effluentwater uit de nabezinkers van de biologische zuivering onderzocht (oktober 2014 t/m mei 2015).

Uit dit onderzoek bleek dat waterhergebruik van het effluent mogelijk is middels een installatie bestaande uit de processtappen ultrafiltratie en omgekeerde osmose.

Aan de full scale installatie (70 m3/h) is tevens een ontgassingsstap toegevoegd middels een ontgassingstoren.