• null

    Actief koolfiltratie

Een bekende adsorptie technologie welke veel wordt toegepast voor de verwijdering van opgeloste stoffen uit water is actief koolfiltratie.

Home / Klant specifieke projecten / Zand- en mediafiltratie / Actief koolfiltratie

De technologie is uitermate geschikt voor verwijdering van kleur-, geur- en smaakstoffen en voor de verwijdering van organische stoffen, pesticiden en medicijnresten.

Verder wordt het toegepast bij het katalytisch omzetten van oxidatieve stoffen zoals chloor, en eveneens in combinatie met advanced oxidation processen. Tenslotte kan actief koolfiltratie worden ingezet als biologische zuiveringsstap.

Actief koolfiltratie wordt vaak toegepast in de productie van drink- en proceswater, en bij de sanering en zuivering van vervuild grondwater. De technologie kenmerkt zich door de volgende voordelen:

  • Groot adsorptie vermogen voor organische stoffen door het zeer grote interne oppervlak van de actiek kooldeeltjes
  • Adsorptie vermogen voor een zeer breed scala aan opgeloste organische stoffen
  • Relatief simpele en robuuste filterinstallatie
Actief Koolfitratie | RWB
Actief Koolfitratie | RWB

Werking actief koolfiltratie

Bij actief koolfiltratie bestaat het filter bed uit korrelvormige actief kooldeeltjes (engels GAC = Granular Activated Carbon). De actief kooldeeltjes hebben een poreuze microstructuur met een zeer groot intern oppervlak. De structuur is ideaal voor verwijdering van opgeloste stoffen uit het water op basis van adsorptie. Bij het adsorptie proces vindt aanhechting van stoffen aan het (inwendig) oppervlak van het korreltje plaats.

De mate van verwijdering hangt onder andere af van de molecuulgrootte, de molecuulmassa, de polariteit en de aanwezige concentratie van de te verwijderen deeltjes, en de temperatuur en toegepaste contacttijd.

Ondanks dat de primaire werking van actieve koolfiltratie gericht is op verwijdering van opgeloste stoffen uit het water kunnen ook zwevende deeltjes uit het water verwijderd worden door mechanische filtratie. Dit kan echter bij te grote gehaltes aan zwevende deeltjes vervuiling van de actief kool korrels veroorzaken, waardoor de absorptie gehinderd wordt.

Actief kool heeft een sterk katalytische werking op de omzetting van oxiderende stoffen zoals vrij chloor en peroxide. Hierdoor wordt apparatuur die kwetsbaar is voor deze stoffen, zoals omgekeerde osmose (RO) installaties, beschermd. Het actief kool filter wordt voor de RO installatie in het proces geplaatst.

Bij toepassing als biologisch actief filter vind een biologisch afbraakproces van voedingstoffen plaats. Dit maakt het gefilterde water biologisch stabieler. Hier wordt de porositeit van de actief kool gebruikt als drager voor biomassa.

De bedrijfsvoering van het actief koolfilter is te vergelijken met de bedrijfsvoering van een discontinue zandfilter. Doorstroming van het filterbed vindt plaats van boven naar beneden. Bij een spoeling wordt het bed opwaarts teruggespoeld met water, waarbij opgehoopte zwevende deeltjes worden verwijderd, en het bed zelf wordt “geclassificeerd”, waarbij afgesleten actief kool stofdeeltjes ook worden weggespoeld.

Bij biologisch actieve koolfiltratie moet het terugspoelen zeer gecontroleerd gebeuren om de opgebouwde biomassa niet volledig weg te spoelen.

Bij het terugspoelen worden de geadsorbeerde stoffen niet verwijderd. Na verloop van tijd raakt de actieve kool daarom verzadigd met de geadsorbeerde stoffen. Er zijn dan twee mogelijkheden; vervangen van het koolbed, of, bij grote filters, regenereren en aanvullen van het koolbed. Regeneratie wordt uitgevoerd door de leverancier van de aktieve kool. Het is een thermisch proces waarbij de kooldeeltjes “gewassen” worden met hete lucht of stoom bij een temperatuur van ongeveer 800 °C.

Ervaring RWB met actief koolfiltratie

RWB heeft veel praktische ervaring met actief koolfiltratie. De technologie is succesvol toegepast en geïntegreerd in verschillende drinkwater en proceswater projecten.

Met onze gestandaardiseerde Culligan® lijn voor actieve koolfiltratie kan RWB u een directe oplossing bieden voor productie van veilig water.

RWB combineert actieve koolfiltratie met keramische membraanfiltratie. Bij dit proces wordt een laagje poedervormig actieve kool (PAC – Powdered Active Carbon) op het keramische membraan gebracht. Het hybride proces combineert de voordelen van actieve kool en keramische membraanfiltratie. Een aantrekkelijke toepassing van dit hybride proces is de verwijdering van medicijnresten en pesticiden uit secundair effluent. Het schone water uit deze zuiveringsstap kan veilig worden hergebruikt.

Koolfstoffiltratie | RWB Almelo

Referenties

Meer informatie over actief koolfiltratie?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.