• null

    Actieve koolfiltratie

Actieve koolfiltratie is een bekende adsorptie technologie die veel wordt toegepast voor de verwijdering van opgeloste stoffen uit water is.

Home / Klant specifieke projecten / Zand- en mediafiltratie / Actief koolfiltratie

Actieve koolfiltratie voor de verwijdering van stoffen

De technologie is uitermate geschikt voor verwijdering van kleur-, geur- en smaakstoffen, maar ook voor de verwijdering van organische stoffen, pesticiden en medicijnresten.

Verder wordt het toegepast bij het katalytisch omzetten van oxidatieve stoffen zoals chloor en eveneens in combinatie met advanced oxidation processen. Tenslotte kan de filtratie van geactiveerde kool worden ingezet als biologische zuiveringsstap.

Filtratie van geactiveerde kool wordt vaak toegepast in de productie van drink- en proceswater, en bij de sanering en zuivering van vervuild grondwater. De technologie kenmerkt zich door de volgende voordelen:

  • Groot adsorptievermogen voor organische stoffen door het zeer grote interne oppervlak van de geactiveerde kooldeeltjes
  • Adsorptievermogen voor een zeer breed scala aan opgeloste organische stoffen
  • Relatief simpele en robuuste filterinstallatie
Actief Koolfitratie | RWB
Actief Koolfitratie | RWB

Werking van actieve koolfiltratie

Bij actieve koolfiltratie bestaat het filterbed uit korrelvormige geactiveerde kooldeeltjes (engels GAC = Granular Activated Carbon). De geactieveerde kooldeeltjes hebben een poreuze microstructuur met een zeer groot intern oppervlak. De structuur is ideaal voor verwijdering van opgeloste stoffen uit het water op basis van adsorptie. Bij het adsorptie proces vindt aanhechting van stoffen aan het (inwendig) oppervlak van het korreltje plaats.

De mate van verwijdering hangt onder andere af van de molecuulgrootte, de molecuulmassa, de polariteit en de aanwezige concentratie van de te verwijderen deeltjes, en de temperatuur en toegepaste contacttijd.

Ondanks dat de primaire werking van actieve koolfiltratie gericht is op verwijdering van opgeloste stoffen uit het water, kunnen ook zwevende deeltjes uit het water verwijderd worden door mechanische filtratie. Dit kan echter bij te grote gehaltes aan zwevende deeltjes vervuiling aan de actieve koolkorrels veroorzaken, waardoor de absorptie, ofwel actieve koolfiltratie gehinderd wordt.

Actieve kool heeft een sterk katalytische werking op de omzetting van oxiderende stoffen zoals vrij chloor en peroxide. Hierdoor wordt apparatuur die kwetsbaar is voor deze stoffen, zoals omgekeerde osmose (RO) installaties, beschermd. Het actieve kool filter wordt voor de RO installatie in het proces geplaatst.

Bij toepassing als biologisch actief filter vind een biologisch afbraakproces van voedingstoffen plaats. Dit maakt het gefilterde water biologisch stabieler. Hier wordt de porositeit van de actieve kool gebruikt als drager voor biomassa.

De bedrijfsvoering van het geactiveerde koolfilter is te vergelijken met de bedrijfsvoering van een discontinue zandfilter. Doorstroming van het filterbed vindt plaats van boven naar beneden. Bij een spoeling wordt het filterbed opwaarts teruggespoeld met water, waarbij opgehoopte zwevende kooldeeltjes worden verwijderd, en het bed zelf wordt “geclassificeerd”, waarbij afgesleten actieve kool deeltjes ook worden weggespoeld.

Bij biologisch actieve koolfiltratie moet het terugspoelen zeer gecontroleerd gebeuren om de opgebouwde biomassa niet volledig weg te spoelen.

Bij het terugspoelen worden de geadsorbeerde stoffen niet verwijderd. Na verloop van tijd raakt de actieve kool daarom verzadigd met de geadsorbeerde stoffen. Er zijn dan twee mogelijkheden; vervangen van het koolbed, of, bij grote filters, regenereren en aanvullen van het koolbed. Regeneratie wordt uitgevoerd door de leverancier van de actieve kool. Het is een thermisch proces waarbij de kooldeeltjes “gewassen” worden met hete lucht of stoom bij een temperatuur van ongeveer 800°C.

Actieve koolfiltratie toepassen en integreren met RWB

RWB heeft veel praktische ervaring met filtratie van actieve kool. De technologie is succesvol toegepast en geïntegreerd in verschillende drinkwater en proceswater projecten.

Met onze gestandaardiseerde Culligan® lijn voor actieve koolfiltratie kan RWB u een directe oplossing bieden voor de productie van veilig water.

RWB combineert actieve koolfiltratie met keramische membraanfiltratie. Bij dit proces wordt een laagje poedervormig actieve kool (PAC – Powdered Active Carbon) op het keramische membraan gebracht. Het hybride proces combineert de voordelen van actieve koolfiltratie en keramische membraanfiltratie. Een aantrekkelijke toepassing van dit hybride proces is de verwijdering van medicijnresten en pesticiden uit secundair effluent. Het schone water uit deze zuiveringsstap kan veilig worden hergebruikt.

Naast actieve koolfiltratie, bent u ook voor ionenwisseling en wateronthardingssystemen bij ons op de juiste plek! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de diverse mogelijkheden te bespreken.

Koolfstoffiltratie | RWB Almelo

Referenties

Meer informatie over actief koolfiltratie?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.