Langzamerhand begint de centralisatie van rwzi Sleeuwijk vorm en inhoud te krijgen.

Het werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Van der Ven – Pannekoek GWW, waarbij Van der Ven de gemalen en persleidingen bouwt en Pannekoek GWW de zuivering. RWB neemt daarbij de werktuigbouwkundige werkzaamheden van de rwzi voor haar rekening.

Lees hier meer over het project: Centralisatie; van 4 naar 1 rioolwaterzuiveringsinstallatie

Of bekijk deze video van onze partner Pannekoek GWW