Om efficiënter en duurzamer afvalwater te zuiveren heeft RWB, in opdracht van Waterschap Rivierenland, de rwzi in Sleeuwijk uitgebreid en gerenoveerd (zie klant-case centralisatie rwzi Sleeuwijk).

Deze vergrote capaciteit (meer rioolslib) biedt mogelijkheden voor een slibvergistingsinstallatie en het opwekken van biogas. Dit biogas kan worden opgewerkt tot aardgas en terug worden gebracht in het net. Naast de productie van “groene energie” neemt het volume rioolslib met circa de helft af (minder afvalstoffen).

De nieuw te bouwen Energiefabriek West levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het waterschap om in 2020 circa 40% van de gebruikte energie duurzaam op te wekken.

In opdracht van Pannekoek GWW bouwt RWB de werktuigbouwkundige installatie van de Energiefabriek. IV-water heeft het ontwerp gemaakt waarbij gebruik wordt gemaakt van de Ephyra® vergister technologie van Royal HaskoningDHV.

Na de ontwerpfase is halverwege 2019 de realisatie van start gegaan.

Energiefabriek West omvat in hoofdlijnen:

 • Slibontvangststation met lospompen en opslagsilo’s
 • Ephyra® reactor
 • Navergister
 • Uitgegist slibbuffer
 • Slibontwatering middels centrifuges
 • Ontwaterd slibopslag en slibverlading
 • Ballongashouder en gasfakkel
 • Biogasopwaarderingsinstallatie
 • Verwarmingsketels
 • Deelstroombehandeling voor N-verwijdering
 • Slibcirculatiepompen met warmtewisselaars
 • Diverse pompfases incl. piping en appendages