• null

    Membraan bioreactor

De membraanbioreactor is de technologie die resulteert in een compacte opstelling met een hoge verwijdering van organische componenten en anorganische nutriënten uit afvalwater.

Home / Klant specifieke projecten / Membraanfiltratie / Membraan bioreactor

Het combineren van een biologisch zuiveringsproces met een fysische scheiding middels membraantechnologie heeft de volgende voordelen:

  • Compacte installatie mogelijk door een hoog slibgehalte in de reactor
  • Geen licht slib problematiek of slib uitspoeling
  • Geen oppervlak verslindende bezinkstap nodig
  • Hoge effluent kwaliteit welke mogelijkheden biedt voor waterhergebruik
Membraan Bioreactor | RWB
Membraan Bioreactor | RWB

Werking membraanbioreactor

In de bioreactor worden organische componenten en anorganische nutriënten, aanwezig in het afvalwater, omgezet door bacteriologisch actiefslib. De bacteriën gebruiken deze afvalwaterstoffen als voedsel voor hun metabolisme en vermeerderingsproces. Als een aerobe bacteriecultuur wordt toegepast, is tevens zuurstof benodigd en wordt de reactor belucht.

De conventionele bezinkstap voor scheiding van slib en gezuiverd afvalwater is in de membraanbioreactor vervangen door een membraanscheidingsproces. Onopgeloste stoffen groter dan de poriegrootte van het membraan worden tegengehouden door het membraan.

Het grote voordeel van deze scheidingstechniek is dat de bezinkeigenschappen van het slib geen rol meer spelen. Omdat de bioreactor hierdoor met een hoger slibgehalte kan worden bedreven volstaat een kleiner volume.

De membraanscheidingsstap van de membraanbioreactor kan droog opgesteld of ondergedompeld worden uitgevoerd. Bij de droge opstelling zijn de membranen buiten de bioreactor geplaatst en wordt het slib over de membranen gecirculeerd. In de ondergedompelde opstelling worden de membranen ondergedompeld in het slib, hetzij rechtstreeks in de bioreactor, hetzij in een separate membraan tank.

Ervaring RWB met membraanbioreactor

RWB heeft diverse membraanbioreactoren ontworpen en gerealiseerd. Naast de standaard membraanbioreactoren waarin polymeer membranen worden toegepast levert RWB ook membraanbioreactoren met keramische membranen. Het keramisch MBR concept is door RWB zelf ontwikkeld en uitvoerig getest. Toepassing van keramische MBR levert de volgende voordelen op:

  • Minder gevoeligheid voor vervuiling
  • Lager energieverbruik
  • Veel langere membraanlevensduur

Onze keramische membraantechnologie is zeer compact en is uitermate geschikt voor inbouw in een 20 ft. of 40 ft. container.

RWB heeft meerdere pilot installaties waarmee zowel polymeer als keramische membranen getest kunnen worden. Hiermee kan per toepassing de optimale en meest kostengunstige oplossing worden bepaald.

Referenties

Meer informatie over membraanbioreactor?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.