• null
  Hergebruik

Op een duurzame manier spoelwater hergebruiken door middel van keramische membraantechnologie

Over Vitens

Vitens N.V. is het jongste én grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Jaarlijks levert het bedrijf 330 miljard liter water uit 100 productielocaties via 2,3 miljoen aansluitingen aan de inwoners van de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht.

Ook ondersteunt Vitens de verbetering van drinkwater in ontwikkelingslanden. De klanten van Vitens kunnen altijd rekenen op water van topkwaliteit tegen een zo laag mogelijke prijs.

Onze opdracht

Het eerste full-scale systeem voor het hergebruiken van zandfilter spoelwater met keramische membranen (IWEC) is gebouwd als demonstratie-installatie op de Vitens drinkwaterproductielocatie in Wierden.

Deze demonstratie-installatie is gebouwd om de betrouwbaarheid, de kosten en de besparingen van het systeem te valideren in de praktijk.

IWEC: Increased Water Efficiency with Ceramic membranes

Hergebruik van spoelwater betekent dat er minder grondwater nodig is om dezelfde hoeveelheid water te leveren.

Met keramische membranen wordt spoelwater, afkomstig van de bestaande zandfilters, gefilterd tot hoogwaardig drinkwater (rendement > 98%). Door het toepassen van keramische membranen worden kosten geminimaliseerd vanwege de lange levensduur en de lage energiekosten.

IWEC doelstelling en ontwerp parameters (pilot 38 maanden)

 • Realisatie van een full-scale installatie op de drinkwaterproductie locatie in Wierden
 • Hergebruik van 1 miljoen m³ grondwater
 • Valideren van 30% tot 80% energiebesparing (i.v.m. de huidige situatie en andere “state of the art” technologieën)
 • Valideren van lagere operationele kosten ( (i.v.m. de huidige situatie en andere “state of the art” technologieën)

Wat hebben we gerealiseerd

 • null
  Een compact en modulair microfiltratie systeem (poriegrootte van 0,1 µm)
 • null
  Een full-scale installatie met een capaciteit van 50 m³ per uur
 • null
  Configuratie van 2×12 membranen met een totaal membraanoppervlakte van 600 m²
 • null
  IJzergehalte filtraat: van 80-200 mg/L, naar <0,03 mg/L
 • null
  Waterhergebruik van >98% = een besparing van 0,6 miljoen m³ per jaar

Onze klant aan het woord

Grondwater is de belangrijkste bron van Vitens voor de productie van drinkwater. De meeste productielocaties van Vitens hebben minstens één zandfilterstap voor de verwijdering van ijzer, mangaan en andere ongewenste stoffen in drinkwater. Na verloop van tijd moeten de filters worden teruggespoeld. Vroeger werd al het spoelwater gebufferd en na zuivering geloosd op het oppervlaktewater. In 1998 is Vitens begonnen met het hergebruik van spoelwater op de productielocatie van Fledite.

Vitens hanteert drie criteria voor het hergebruik van spoelwater op een productielocatie:

1. hergebruik is economisch haalbaar
2. weinig alternatieve bronnen
3. eisen inzake lozingen die door de autoriteiten worden gesteld

In het verleden zijn verschillende pilotstudies uitgevoerd met betrekking tot hergebruik van spoelwater. Er zijn meerdere opties onderzocht, variërend van plaatscheider tot verschillende membraansystemen.

Voor de locatie Wierden zijn in een parallelle pilotstudie zes UF/MF’s getest. De membranen varieerden in poriëngrootte, membraanmateriaal (keramiek en polymeer), configuratie (spiraalgewikkeld, capillair, buisvormig), ondergedompeld en onder druk staande systemen.

De combinatie van robuustheid en een dubbele microbiologische barrière was doorslaggevend. Ook mede vanwege de beperkte ruimte in het bestaande gebouw in wierden kozen we voor het systeem met de kleinste voetafdruk: microfiltratie met keramische membranen.

Vitens

IWEC: Increased Water Efficiency with Ceramic membranes

Op de locatie in Wierden wordt tot 10% van het gewonnen zoete grondwater afgevoerd als zandfilter spoelwater. Door de inzet van IWEC wordt er 98% van dit spoelwater teruggewonnen en geschikt gemaakt als drinkwater.

IWEC resultaten

 • Afvalwaterhergebruik tot 98%
 • 81% lager energieverbruik i.v.m. met “state of the art” technologieën
 • 93% lager verbruik van chemicaliën i.v.m. met “state of the art” technologieën